Co je ještě podstatnější, než jsem popisoval v předešlém článku, jakým způsobem investuji, že si díky investování si klienti plní své sny a cíle a nepořizují si je na dluh. Tudíž z pohledu potenciálu nejen České republiky, je tu obrovský prostor pro změnu myšlení a návyků lidi, protože co tenhle stav způsobí ve velkém měřítku? Pozitivní změnu ekonomiky. Jak by tímto způsobem myšlení a zacházení s penězi vypadala Česká republika za 10 nebo 20 let? Nyní teprve budujeme úplně první generaci dlouhodobých investorů. Tedy lidí s potenciálním finančním majetkem.

Pokud se podívám na výši úspor v západních zemích, typu Německo, Švýcarsko, Holandsko, Švédsko apod., je více než jasné, kdo se kam bude přibližovat. V těchto zemích už je běžný návyk lidí ve stylu, odlož si a potom spotřebuj. Pokud i u nás v České republice nastavíme správný směr a naučíme lidi správné finanční gramotnosti, je tato změna možná. V naší práci proto vidím neskutečný přínos pro společnost. Troufnu si ji dát na stejnou úroveň, jako je lékař nebo lidé ve zdravotnictví, kteří mnohdy nejsou doceněni, ovšem jejich přínos je obrovský (pozn.: myslím lékaře, který dlouhodobě léči, nikoliv jen prodávají léky).

Pokud se budu držet našeho oboru finančního plánovaní, který i po 30 letech v ČR teprve vzniká a není zatím správně vnímán (díky nepoctivým firmám se zvrácenou filozofií typu: pouze vydělej na klientovi, víc nás nezajímá). Naším cílem je: vydělávej spolu s klientem a vybuduj mu dlouhodobý finanční majetek a aktiva, a to co mu dále z peněz přináší další peníze, ať v budoucnu žije z úspor, nemá dluhy a může si v životě plnit své životní potřeby, bez toho aby byl odkázaný na stát nebo na dluh, který je nucen splácet. (pozn.: Doslova to koresponduje s myšlením, které uplatňoval např. Tomáš Baťa a své zaměstnance takto vychovával. Spousta z nich díky němu odešla do důchodu, resp. renty třeba i po 40 z naspořených úsporu, spolu s bydlením, které Baťa předával v době odchodu svému zaměstnanci).

Čeká nás ještě dlouhá práce, kde je potřeba dostat náš obor na stejnou nebo vyšší úroveň jako např. v USA nebo Velké Británii. Je ale potřeba, aby i obyčejný člověk dokázal rozlišit, jaký je rozdíl mezi člověkem v bance, zprostředkovatelem, pojišťovacím agentem nebo “finančním poradcem” typu provize na prvním místě, bez znalosti úrovně, zázemí, etického kodexu, apod. a člověkem který má cíl vybudovat klientovi majetek a aktiva. Stejně tak jak už je tomu v některých zemích světa.

Zkrátka vybudovat takové povědomí a hodnotu, aby bylo lidem naprosto jasné, jakou roli má každý člověk na finančním trhu, jaké jsou jeho cíle nebo cíle společnosti pro kterou pracuje. A společnost, která se rozhodne změnit status a držet správné hodnoty, porazit ty nezodpovědné, musí odpovědně přistupovat ke všem okolnostem, lidem, protože má velkou odpovědnost. Musí neustále inovovat, zaměřovat se na výchovu osobností se správnými hodnotami a filozofií. Společnost, která musí mít zájem dosáhnout změnu, kterou si vytyčila a chtít tu být dlouhodobé přínosem a vzorem.
Naším cílem je díky tomu přiblížit se ekonomicky Švýcarsku nebo Německu, kde není průměrně naspořeno 8.000 EUR na hlavu jako v ČR, ale 50.000 -150.000 EUR.